• Kadry i płace

Kadry i płace

 

Outsourcing usług i obsługi kadrowo płacowej

 

Oferujemy pełną obsługę działu kadr małych, średnich i dużych firm. Nasza oferta obejmuje działania związane z obsługą kadr i płac w przedsiębiorstwach o różnorodnym profilu działania. Dostosowując się do potrzeb Klienta oferujemy pełną obsługę kadrowo-płacową, bądź wybranych jej elementów.

Zajmujemy się reprezentowaniem firmy Klienta przed instytucjami kontrolnymi.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam spełniać wszystkie potrzeby kadrowo-płacowe Klientów. Odpowiednia logistyka i wykorzystanie w pracy nowoczesnych technologii pozwala nam zapewnić Państwu obsługę najwyższej jakości w rzetelnej cenie.

 

Outsorsing Płac

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania,
 • Pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich)
 • Sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na potrzeby wewnętrzne Klienta,
 • Przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z raportami imiennymi,
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON,
 • Sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń,
 • Rejestracja w ZUS pracowników (dokumenty typu ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA),
 • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT8A,
 • Realizacja czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń,
 • Sporządzanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń poszczególnych oddziałów,
 • Konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych,
 • Przygotowanie dokumentów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Z-3, N-10, N-7),
 • Sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach
  (PIT-11) lub rocznych rozliczeń podatku (PIT-40).

Outsorsing Kadr 

 

 • Przejęcie prowadzonych przez Klienta teczek osobowych lub utworzenie teczek personalnych, jeśli dokumentacja taka nie była uprzednio prowadzona,
 • Bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej,
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy,
 • Informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń BHP itp., w związku  z upływającym terminem ich ważności,
 • Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania,
 • Gromadzenie dokumentacji związanej z absencjami pracowników (wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność),
 • Sprawozdawczość dla GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych.
 • Przygotowanie dokumentów dotyczących kar i nagród,
 • Ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw i odszkodowań,
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją czynności dotyczących zajęć komorniczych,
 • Wydawanie i prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji ubezpieczeniowych

 

Zajmujemy się reprezentowaniem firmy Klienta przed instytucjami kontrolnymi.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam spełniać wszystkie potrzeby kadrowo-płacowe Klientów. Odpowiednia logistyka i wykorzystanie w pracy nowoczesnych technologii pozwala nam zapewnić Państwu obsługę najwyższej jakości w rzetelnej cenie.

Realizacja: SIRINO biuro rachunkowe szczecin biuro księgowe szczecin