Usługi dodatkowe

W celu zapewniania kompleksowej obsługi proponujemy skorzystanie z usług dodatkowych:

Raporty managerskie:

 • Przygotowanie uprzednio ustalonych zestawień i raportów
 • Monitoring należności

Pozyskanie finansowania zewnętrznego:

 • Pomoc w wyborze oraz pozyskaniu kredytu lub leasingu
 • Sporządzenie kompletu wymaganych dokumentów

Obsługa administracyjna spółek prawa handlowego:

 • Rejestracja wszelkich zmian w KRS oraz innych wymaganych urzędach,
 • Wszelkie przekształcenia prawne (Sp. z o.o. na S.A. lub Sp. z o.o. na Sp. K. itp.),
 • Asysta podczas organizacji zgromadzeń wspólników, projekty uchwał,
 • Procesy likwidacji oraz upadłości spółek.

Ochrona danych osobowych:

 • Audyt zgodność z wymogami GIODO
 • Przygotowanie i wdrożenie procedur oraz dokumentacji dot. przetwarzania danych osobowych
 • Rejestracja zbiorów danych osobowych
 • Obsługa administracji bezpieczeństwa informacji (ABI)
 • Rejestracja zbiorów danych osobowych
 • Obsługa administracji bezpieczeństwa informacji (ABI)

Analizy finansowe:

W zależności od określonych przez Klienta potrzeb, przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Mogą to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych.

BHP

Oferujemy kompleksową, wyspecjalizowaną, profesjonalną i skuteczną pomoc w zakresie usług związanych z bezpieczeństwem pracy i ochrony zdrowia w Państwa firmach.

Szkolenia Wstępne i Okresowe

 • wstępne (instruktaż ogólny) – wymagane dla wszystkich pracowników,
 • okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • okresowe dla pracowników administracyjnych,
 • okresowe dla kadry kierowniczej i osób kierujących pracownikami,
 • okresowe dla pracodawców.

Pamiętaj!

Jeżeli kogoś zatrudniasz to zgodnie z przepisami jesteś zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy /art.237 Kodeksu Pracy/

Realizacja: SIRINO biuro rachunkowe szczecin biuro księgowe szczecin